Učestvovao u projektima:
Učestvovao u planiranju i organizaciji projekata, seminara, tribina i radionica: